Lesaanbod en Tarieven

Proefles gratis!

ALGEMENE LESVOORWAARDEN

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door middel van een inschrijfformulier in te vullen en af te geven aan docent.

De inschrijving geldt voor 1 schooljaar.

Lestijd/dag

In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

Het seizoen loopt van 1 september 2019 tot 1 juli 2020

Tarieven

Het lesgeld bedraagt €400,00 per jaar tot 21 jaar en €500,00 boven 21 jaar op basis van minimaal 36 lessen á 20 minuten.

Dit is excl. eventuele examenkosten. 

Woon je in de gemeente Boxtel dan kan je via onderstaande link een voucher aanvragen voor een vergoeding van de muzieklessen. 

https://www.boxtel.nl/aanvraagformulier-voucher-muziekonderwijs

https://webdog.cultuurbox.eu/files/Toelichting-Voucher-muziekonderwijs.pdf

Betaling

Betaling per jaar, half jaar of kwartaal na ontvangst van factuur (keuze aangeven op inschrijfformulier)

Factuur wordt verzonden via email.

Verzuim

Wanneer de leerling ziek is of om een andere reden geen deel kan nemen aan zijn of haar les, geeft dit geen recht op geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld.

De les kan ook niet op een ander tijdstip ingehaald worden.

Wanneer de docent ziek is zal gekeken worden of het minimale aantal van 36 lessen op jaarbasis in gevaar komt. Wanneer dit het geval is zal de les worden ingehaald of worden gegeven door een vervangende docent.

Vakantie

Het vakantierooster is gelijk aan de schoolvakanties.

Instrumenten en leermiddelen

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikte oefenpad en / of trom zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. De aanschaf van studieboeken en / of ander studiemateriaal is voor de rekening van de leerling(e).